Bærekraftig Reiseliv 2015

Innovasjon Norge har gjennomført en prosess i forhold til temaet "Bærekraftig Reiseliv 2015". Arbeidet har blitt ledet av Re-Plan som har styrt de ulike bransjegruppene; transport, overnatting, matservering, aktivitets- og familieparker, natur- og kulturbaserte opplevelser og salg- og markedsføring. Destinasjon Molde & Romsdal har deltatt i arbeidet gjennom å være med i salg- og markedsføringsgruppen. Les mer her: www.innovasjonnorge.no/baerekraftigreiseliv  

Bærekraftig Reiseliv 2015 ble igangsatt i et samarbeid mellom Innovasjon Norge og
NHO Reiseliv. Målet var å svare på utfordringer reiselivet har på miljøsiden – og bistå
til utvikling av mulighetene i dette segmentet. Arbeidet ble forankret i Regjeringens reiselivstrategi av desember 2007, og etter at et faglig rammeverk kom på plass,
startet arbeidet med å involvere reiselivsnæringen.

Prosjektet Bærekraftig Reiseliv 2015 har nå pågått i ett år, og i Trysil oppsummerte vi de erfaringer og resultater som er kommet frem til nå. Det ble en spennede samling for alle  som har vært involvert i prosjektet, både observatører, forskningsmiljøer, piloter og bransjegruppedeltakere.

Forslag fra bransjegruppene:

Sist oppdatert   20.09.2010  

visitmolde.com

Destination Molde & Romsdal • Torget 4 • P.O. Box 484 • 6413 Molde, Norway
About visitmolde.com • Photo credits • Disclaimer •  Webmaster
DMR LogoPowered by Tellus