AnnonserMøteplass Møre & Romsdal - Oslo 7.mars 2012

Møteplass Møre & Romsdal - Oslo 7.mars 2012
Foto: Fred Jonny Hammerø

Ja, jeg vil gjerne delta på "Møteplass Møre & Romsdal" i Oslo 7.mars 2012.

Navn
Bedrift/Organisasjon
Stilling
Telefon
E-post
Kommentar
Send påmeldingsskjema
Sist oppdatert   03.02.2012  

Kontaktinformasjon

Visit Nordmøre & Romsdal AS
Torget 4, N-6413 Molde
Tel. 70 23 88 00
info@visitnorthwest.no

DMR Logo

Våre partnere