AnnonserMolde Domkirke

Molde domkirke stod ferdig bygd i 1957 og ble innviet første søndag i advent samme året. Kirken er tegnet av Finn Bryn og står som en av Norges viktigste bygningsrepresentanter for norsk kirkearkitektur etter andre verdenskrig.

Molde Domkirke
Foto: Øivind Leren

Kirken er høyreist og fremstår som enkel og ren, samtidig som symbolene og referansene til oldtidskirken er mange. Forbindelsen til 30-tallets funksjonalisme er også tydelig. Domkirken fikk status som domkirke i 1983 i forbindelse med opprettelsen av Møre bispedømme. Arkitekt Bryn fikk oppdraget med å tegne Molde kirke etter å ha vunnet en konkurranse om ny kirke i Molde i 1948, med prsjektet "Kontemplasjon". Selv om det var mange runder undervegs i byggeprosessen står kirken nå fram som et flott byggverk i byen.

Kirkeanlegget bstår av et kirkebygg med menighetslokaler i kjelleretasjen, en kontorfløy og et kapell, samt en separat kampanilie (klokketårn). Kirken er oppført i betong, og i perioden 2000 - 2008 har hele konstruksjonen blitt rehabilitert.

Kirkerommet består av et stort rektangulært skip med et lavere sideskip på nordsiden. Himlingen er påmalt stjernehimmeldekor av Carsten Lien, malt av Sverre Lura og Roy Augustin. Skuta som henger fra taket er trolig fra den første kirken på stedet (1661).

Altertavlen er laget av Stinius Fredriksen. Forøvrig henger også alterbildet fra den tidligere kirken (1887), maleriet "Kvinnene ved graven" av Axel Ender til venstre for prekestol og korparti, og alterkorset fra den første kirken (1661) henger ved døpefonten til høyre for koråpningen. Glassmaleriene på kirkens nordvegg er laget av Oddmund Kristiansen, mens rosevinduet på kirkens vestvegg er tegnet av Finn Bryn.

Orgelet er fra 1999 og laget av Rieger Orgelbau i Østerrike. Det har 50 stemmer og fasadens arkitektur er dannet av orgelpiper uten synlige orgelhus. Valget av denne arkitekturen er en forlengelse av kirkens første orgel fra Vestre Orgelfabrikk.

I kjelleren i domkirken er det høsten 2008 innredet og ferdigstilt barne- og ungdomslokaler. Dette er blitt flott lokaler der det vil være mulig å drive gode aktiviteter for målgruppen. Lokalene inneholder kiosk/myldrearealer, klatrevegg, skytebane, lydrom, grupperom og et forsamlingslokale i den runde delen under korpartiet.

For nærmere om byggeprosessen og detaljer i kirken anbefales boka "Under kirkespir" av Ola Gjendem, se Molde bymuseums web-sider.

Sist oppdatert   07.11.2010  

Kontaktinformasjon

Visit Nordmøre & Romsdal AS
Torget 4, N-6413 Molde
Tel. 70 23 88 00
info@visitnorthwest.no

DMR Logo

Våre partnere