AnnonserForbehold

Rettighets- og ansvarserklæring
Innhold og utforming av Destinasjon Molde & Romsdals hjemmesider er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk med videre (åndsverkloven). Bruk utover hva åndsverkloven tillater krever forutgående skriftlig samtykke fra Destinasjon Molde & Romsdal.

For spørsmål om bruk av innhold fra Destinasjon Molde & Romsdals hjemmesider, vennligst kontakt webmaster@visitmolde.com

Destinasjon Molde & Romsdal etterstreber at innholdet på hjemmesidene er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake.

Destinasjon Molde & Romsdal tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på Destinasjon Molde & Romsdals hjemmesider eller som lenker eller henviser til Destinasjon Molde & Romsdals hjemmesider.

Sist oppdatert   28.10.2009  

Kontaktinformasjon

Visit Nordmøre & Romsdal AS
Torget 4, N-6413 Molde
Tel. 70 23 88 00
info@visitnorthwest.no

DMR Logo

Våre partnere